WiDS - BARCELONA 2022 Registration

    Reserva la teva plaça per dinar comprant el tiquet de 15€ en aquest enllaç i bescanviant el teu comprovant de pagament pel tiquet de dinar el mateix dia 20 quan arribis a l’acte / Reserva tu plaza para almorzar comprando el ticket de 15€ en este enlace y canjeando tu comprobante de pago por el ticket de almuerzo el mismo día 20 cuando llegues al acto/
    Book your place for lunch by purchasing the 15€ ticket at this link and redeeming your proof of payment for the lunch ticket on the 20th when you get to the act